Leden

Ons ledenbestand bestaat momenteel uit 45 personen, Wij kunnen nog altijd leden gebruiken.
Onze contributie bedraagt 84,00 euro per jaar, dit komt neer op 7,00 euro per maand.
Betaling kan altijd in overleg met onze penningmeester.