In Memoriam - Henk Dekkers

Henk Dekkers
Groot Kruis Drager

3 november 2020 is onze Grootvorst en erelid, Henk Dekkers, op 88- jarige leeftijd overleden.

Afgelopen 10 juni hebben jouw Zotte Mulders nog een aubade gebracht, vanwege je carnavaleske leeftijd 8x11.

Henk is in 2005 uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar, hij kreeg hiervoor de Peer Paorel Prijs, vanwege zijn onbaatzuchtige inzet op velerlei terrein: voor de katholieke arbeidersjeugd, voor de K.B.O. Oisterwijk, voor het Baanlozen en Ouderenbiljart, voor Verstandelijk Gehandicapten, voor Taxandria afdeling Handbal en voor zijn carnavalsvereniging De Zotte Mulders.

In 2016 was Henk 40 jaar verendrager en 25 jaar grootvorst van zijn Zotte Mulders.
Begonnen als nar, van 1976 tot 1991 is hij prins geweest van de Zotte Mulders en vanaf 1991 Grootvorst. Ook heeft Henk een groot aantal jaren in het bestuur gezeten.
Henk is ook samen met Pastoor Dumoulin de grondlegger geweest van de carnavalsmis in Döllekesgat.

De laatste jaren was Henk erelid, de taken werden overgedragen, maar Henk was nog altijd overal bij, bij álle prinsenbals en evenementen en zeker bij zijn evenement het tonpraoten, waar hij jaarlijks nog steeds de tonpraters aankondigde! In 2016 is Grootvorst Henk onderscheiden als Groot Kruis Drager, de hoogste carnavaleske onderscheiding in ons Döllekesgat.

Je was voor ons als club, Mister Carnaval, en we mogen wel zeggen voor velen om je heen. Je was op aswoensdag al bezig met het volgend carnavalsseizoen.

Henk rust in vrede en bedankt voor al die mooie jaren.

Bestuur en leden c.v. De Zotte Mulders